Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

ZÁSADY JEJICH ZPRACOVÁNÍ

  Vážený zákazníku, abyste mohli zpracovat Vaši objednávku, potřebujeme Vaše osobní údaje. Bezpečnost Vašich dat a jejich zpracování zákonným způsobem je pro nás prvořadé. Zde se dozvíte, jak Vaše osobní údaje zpracováváme a jak dosáhneme jejich bezpečnost.
 • Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
  Vaše osobní údaje zpracovává naše společnost ENERGYflex s.r.o., se sídlem: Karpatské náměstí 10 / A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 070 255, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. : 134112 / B, adresa pro doručování: Karpatské námestie 10 / A, 831 06 Bratislava, info@energyflexcollagen.eu (dále jen „provozovatel“).
 • Jaké osobní údaje zpracováváme?
  Abychom mohli vyřídit Vaši objednávku a splnili všechny zákonné povinnosti s tím související, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa pro doručení, IČO, DIČ, fakturační adresa, údaje o objednávce, údaje o platbě, tel.č ., email.
 • Na jaký účel zpracováváme Vaše osobní údaje v E-shopu?
  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smlouvy přes internet a její plnění, a to zejména na přijetí a zaevidování objednávky, vyřízení objednávky, zaslání zboží, vydání účetního dokladu, řešení odstoupení od smlouvy a případné reklamace.
 • Jak nám můžete dát souhlas?
  Souhlas na zpracování vašich osobních údajů nám můžete dát při objednávce zboží
 • Jak můžete souhlas odvolat?
  Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dali, můžete kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat zasláním oznámení na email: info@energyflexcollagen.eu nebo zasláním oznámení poštou na adresu Karpatské námestie 10 / A, 831 06 Bratislava.
 • Komu Vaše údaje poskytujeme?
  Abychom mohli plnit smlouvu a doručit vám objednané zboží, poskytujeme Vaše osobní údaje dopravci. Na základě smlouvy uzavřené v souladu s GDPR poskytujeme Vaše osobní údaje našemu externímu účetnímu. Pokud uplatníte reklamaci, poskytujeme Vaše osobní údaje naší společnosti.
 • Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
  Kupní smlouvy, jakož i objednávky na výkony uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, resp. prostřednictvím emailové objednávky se uchovávají po dobu vyřízení objednávky a po nezbytný čas pro případ uplatnění práv, např. reklamace, maximálně po dobu 2 let. Účetní doklady se uchovávají po dobu 10 let. Dokumenty vztahující se k reklamaci se uchovávají po dobu 5 let.
 • Kam přenášíme Vaše osobní údaje?
  Vaše osobní údaje nepřenášíme do žádné třetí země.
 • Nejste spokojen?
  Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nám dát o tom vědět na email info@energyflexcollagen.eu. Také máte možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně.
 • Jak zpracováváme Vaše osobní údaje?
  Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické a listinné formě. Nevyužíváme žádné prostředky automatizovaného individuálního rozhodování. Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících programech a online aplikacích: a) WordPress, Word Excel, platební brána Stripe a email info@energyflexcollagen.eu
 • Jak zajistíme ochranu Vašich osobních údajů?
  Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás prvořadá. Abychom zajistili ochranu Vašich osobních údajů, přijali jsme nezbytná technická a organizační opatření. Web stránka je zabezpečena před přístupem třetích osob. Dokumenty zpracovávané v listinné podobě jsou uloženy v uzamykatelné skříni. Osoby, které zpracovávají osobní údaje byly poučeny a zavázány mlčenlivostí.
 • Kódy třetích stran
  • Na tomto webu používáme kódy od společnosti Google a Facebook, které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají.
  • Google Analytics
   Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (Dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory „cookies“. Jsou to textové soubory ukládané do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránek (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude používat tyto informace pro účely vyhodnocování používání stránek a vytváření zpráv o jejich aktivitě, určených pro jejich provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li požadované zákonem nebo pokud budou tyto třetí osoby zpracovávat informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými údaji, které má k dispozici. Můžete odmítnout používání souboru cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že pokud tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelům výše uvedené.Detailné informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů najdete na
   https://policies.google.com/privacy?hl=sk
  • Facebook marketing
   Tato webová stránka využívá marketingovou funkci společnosti Facebook Inc. ( „Facebook“) s názvem „Facebook Pixel“ a uživatelů pro remarketing nástroji, který zobrazuje reklamy uživatelům, kteří o naše produkty projevili zájem nebo se ocitli na naší webové stránce skrz naše reklamní kampane.Keď jste na této webové stránce, vytvoří se přímé spojení se servery Facebook. Facebook přiřadí tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu, který používáte na sociální síti Facebook. Více informací o shromažďování a používání údajů prostřednictvím sociální sítě Facebook, vašich právech v tomto ohledu a způsobech ochrany vašich osobních údajů naleznete v pravidlech ochrany osobních údajů společnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.
  • Google adwords
   Tato webová stránka využívá marketingovou funkci Googlu s názvem adwords. Slouží jako reklama pro přímé vyhledávání prostřednictvím vyhledávače Google, která nasměruje zákazníka na naše webové stránky. Informace o zpracování osobních údajů společnosti Google najdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk
 
 • Jaká máte práva? 
  • Právo na přístup k údajům Máte právo vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud tyto zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k údajům. Na základě vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracování vašich osobních údajů naší společností.
  • Právo na opravu k Máte právo na to, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění.
  • Právo na vymazání Za určitých okolností máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. O vymazání vašich údajů nás můžete požádat kdykoliv. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli;
   • odvoláte svůj souhlas;
   • namítáte vůči zpracovávání vašich osobních údajů;
   • zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně;
   • osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost;
   • pokud jste dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních
   • údajů přes internet;
  • Právo na omezení zpracování Můžete nás požádat, abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, Vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování Vašich údajů dojde, ak  
   • nám sdělíte, že Vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to až dokud neověříme jejich správnost;  
   • zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně, avšak vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracovávání Vašich osobních údajů pouze omezily; 
   • Vaše údaje už nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo hájení svých práv;  
   • namítáte vůči zpracovávání Vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.
  • Právo na přenositelnost údajů Máte právo požadovat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje v elektronické formě (např. Soubor XML nebo CSV), která vám umožní snadno si přenést údaje do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje přenesly vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo vy a dali jste nám na jejich zpracování souhlas.
  • Právo namítat Máte právo namítat, že zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete namítat jejich zpracování kdykoliv. Na základě námitky vaše osobní údaje vymažeme. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:  
   • na plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
   • z důvodu našeho oprávněného zájmu,
   • můžete namítat jejich zpracování, pokud máte na to osobní důvody. 
 • Jak můžete tato práva vykonávat? S vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů: zasláním oznámení na email info@energyflexcollagen.eu, případně zasláním na adresu naší společnosti, ENERGYflex s.r.o., se sídlem: Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika. Všemi vašimi žádostmi se budeme zabývat a o výsledku jejího vybavení vás budeme informovat stejným způsobem, jako žádost podáte.
 

Závěrečná ustanovení

 • Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dne 21.1.2021. Vyhrazujeme si právo tyto zásady měnit, pokud dojde ke změně zpracování osobních údajů v naší společnosti.